överst karta före 1778 modern karta
del av Breitzholts karta 1791 1600-tals karta med sarvlaks gamla rågånger
karta ca 1760 järnbitar funna på smeds
fönsterglas funna på Fantsnäs benbitar funna på Smeds
flaskglas funna på Fantsnäs kolbitar från tjärmila