D.T.O. eller Degerby Trettondags Orden

Historik

Denna hemliga oden har sina röter i antiken (se koden nedan), men lär ha haft paus till Gustav III tid. Säkert är att orden har fungerat sedan 1950-tled då Iblo Michelsson med flera återupprättde trettondagsfirandet. Man ville överraska sina frua med att de inte behövde tillreda något hemma.

Medlemskap

Man blir automatiskt medlem genom att deltaga i Ordens lunch kl 13 på trettondagen på Degerby Gille.

Motto

Ordens motto är "För Trettondagen i Tiden"

Hemligheten i verksamheten

Ordens hemlighet bevaras så att man inte för protokoll, utan traditionen går vidare enligt hörsägen.

 

Beskyddare

Ordens senast beskyddare anses vara Karl XIII

 

Seremonimästaren

Nils Holmberg och Kung Arthur

 

Numerologi och Degerbykoden

 

Numerologi är pseudovetenskap, som används överallt i världen, ofta på bibelcitat. Den judiska tron har bl.a. experter, som kan "spela" med nummer och underhåller folk med de mest fantastiska historier. Det vanligaste är att man byter ut bokstäver med nummer t.ex. a=1; b=2 o.s.v. Om denna serie inte passar in, kan man hitta på sin egen serie, eller utnyttja primtalsserier.

I Lovisa verkar en hemlig orden "Degerby trettondags orden", som håller hemligt möte på Degrrby gille. Undertecknad har löst deras "KOD"

 

Degerby Trettondags Orden och dess hemilga ursprung.

 

Efter att ha läst ett par böcker av D. Brown, i synnerhet "Da Vinci Koden", beslöt jag att gräva i mina annaler och lösa "Degerby"-koden. Allt bygger på numerologi, en enkel sådan där a=1; b=2; c=3… osv.

Se nedan

DEGERBY = 66         ā 12

TRETTONDAGS = 143         ā8

ORDEN = 56             ā11

Summa = 265ā13                 31 summa av 13 och 31 blir 4 vardera eller 44

 

Den primära kodnyckeln är nummer 13 och 31, samt sekundära nummer 44 och 265. Om vi betraktar Mersennes primtal, som går enligt följande 2,3,5,7,13,17,19,31,61,89..osv, så märket vi att 13 och 31 är de 5 och 8 talen i ordningen, summan blir 13!!

Ordet Deger betyder stor och by betyder stad på danska, om vi söker på kartan 13 ländgraden så kommer vi till Rom (=stor stad). Med samma logik kommer vi på 31 längdgraden till Kairo (stor stad). Ordens ursprung går till dessa städer.

 

Summan 13 fås även av ordet Ramses I, som hade en kalender med 265 dagar, uppdelad så, att man hade 12 månader med 30 dagar samt 5 "skottdagar". Denna kalender hade används redan år 3113 f.Kr, men årstiderna gick fel. Därför infördes nu och då en "sjätte" skottdag, som var "sista dagen av det året". När dagen inte fanns varje år, så måste den firas efter behov inofficiellt, utan officiella tillställningar. Därför fick traditionen gå vidare muntligt. Det enda man vet är, att Ramses I var första stormästare och Kleopatra senare ceremonimästare. Kleopatra förlorade kriget mot Rom år 31 f.Kr.

Caesar var härskare i Rom (längdgrad 13) och utnämndes till den sista Pontifex Maximus (=stormästare), visserligen genom mutor. Ordet Kairo blir summan=54 och Rom=46, tilsammans 100. När vi slår denna summa till vårt sekundärkodtal får vi 365, d.v.s. hela dagarna i året. Som bekant gjorde Cesar den nya Julianska kalendern med skottdag, för att "den sjätte dagen" skulle kunnas firas varje år. I den Julianska kalendern är 6 januari "Dies ater" en svart dag, då man inte skall börja något nytt, än mindre ordna någon statlig händelse.

Caesar var stormästare och instiftade en "Ceres"-mästare, efter guden Ceres som var sädes och fruktsamhetsgudinna. Inga skriftliga handlingar om själva firandet finns, men Ceasar lär ha börjat traditionen med "sotandet". Caesar mördades år 44 och därför måste orden gå under jorden, tills man genom ett slugt beslut firade dagen den 13 december, genom Lucia, från år 400 framåt. Da Vinci var på 1500 talet stormästare, som fick traditionen av Lucia, som han målat av (kallas Mona Lisa idag). Hennes hemliga smil beror på att hon sitter på ljuskronan. Festdagen blev åter den 6 januari och fick namnet trettondagen. Dagen införlivades med en kristen fest, Da Vinci ville vilseleda den stora världen. Vår primära kodnyckel 13 31 bevisar även, att "Illuminati" gruppen anammat denna fest, men därom mera senare.

Via hemliga vägar kom orden att bosätta sig slutligen i Degerby, (=den tredje stora staden) där man upprätthåller de urgamla traditionerna.

Tolva dagar av jul, kakor, böner och pengar firas som trettondagen. Festen är en "dårarnas festival", där man för en dag väljer en kung "Stormästare" och en Ceremonimästare. Viktigaste ceremonin var följande,

" Varje gång kungen drack så skrek sällskapet, att kungen drack också gjorde de alla likadant. Var och en som misslyckades att göra det, fick sina ansikten svärtade av korkar eller sot eller bottensats från vin".

Ordern kan alltså visa anor ända till antika Egypten och har verkat i tre storstäder Kairo, Rom och Degerby.

 

Exempel på numerologi

Den som vill prova på numerologi kan gå till Internet adressen och pröva sin lycka; (