Karta över ryttareboställen 1696 i Nylands och Tavastehus län.

Klicka för större bild

Map of military cavallery residences  in "Uuusimaa" and "Häme" in 1696
click for bigger pictures.

Kattuschens text:
Geographisk Charta
som utvisar
huru

NYLANDZ
och TAVASTEHUS
lähns
CAVALLERIE REGIMENTET

är belägett
Utå sina härader och Soknar
allenast beskrifvwit
med dess kyrkior af pastorader annexe och
capeller, Officerare boställen, och Ryttare
stommar Sampt Regimentz Esqvadrons, och
Befinthlige Möthes Platzarne
Förfärgigat Anno
1696