Den finländska och svenska ättens rötter i Skottland

Ätten Ramsays  rötter  i Skottland

 

Ramsayska släkten godkändes till riddarhuset i Sverige tack vare ett rekommendationsbrev (Brevet) 1623, där den förste Ramsayn, John/Joan/Hans nämns som ättling till Ramsay av Dalhousie, som är huvudgrenen i Skottland.  Själva kopplingen har varit oklar, fastän Hans far (Wilhelm) och farfar (Alexander) nämns i brevet. En del oklarheter finns, när inte alla namn hittas i Burkes adelskalender, som anses vara enda rätta. Med internet och andra källor kommer man åt äganderättprotokoll, där namn utanför Burke förekommer. Om någon köpt/fått/ärvt land på 1500-talet – så måste han/hon ha funnits till – fastän Burke inte nämner det.

Osmo Durchmann  (1) skrev om detta för över 60 år sedan och kom till att man skall söka Ramsay of Balnabreich. Kopplingen till Dalhousie blev oklar, men han sade att kopplingen till Balnabreich bör undersökas djupare.  Orterna Brechin (Dalhousie grenens stamgods) och Balnabreich ligger ca 6 km från varandra och Edzel, dvs släkten Lindsay gods, ca 40-50 km norrut. Balnabreich ägdes av släkten Guthrie på 1400-talet ända till början av 1600-talet

Jag kommer men en lösning, som bygger på det nämnda Brevet på några nya källor, och på gammal skotsk heraldik. Med logiskt tänkande kan jag framlägga en bra teori.

I brevet söker man  en  ”farfar” Alexander, ett vanligt namn inom släkten, utan att hitta någon lämplig.  Man talade om ”andra äktenskapet” och om en Alexander, som inte nämns någonstans.

Enligt skotsk sed fick äldsta sonen farfars namn, så mer logiskt är att söka efter en ”William”, som Dalhousie anfader. Då hittas en som passar in i bilden. Alexander/Robert (ca 1388-1464) hade fem söner, av vilka den yngsta var William av Dalhousie (f.1421?)(2). Han kunde mycket väl ha varit far till ”vår” Alexander både åldersmässigt och pga. släktvapnet.  Blair anser att han var fjärde son, emedan han inte hittat belägg på sonen David, fastän Burke nämner honom.

Nu till Brevet.  Jag har hittat två versioner av det, en kopia på riddarhuset i Stockholm och en  annan i Ramsay of Bamff arkiv(3). Ramsay of Bamff är en lika gammal gren som Dalhousie, med samma anfader,  Simon de Ramsay. Underskrivarna av Brevet har lite olika namn pga. felaktig kopiering, men följande fakta kan läsas.

Biskop i Brechin, David (f ca 1587) Lindsay är första underskrivaren och han hörde till Edzel grenen. Sedan följer 8 st. Brechin tjänstemän, av vilka en är Thomas Ramsay (f. ca 1595 och far Gilbert of Bamff)

Efter dessa kommer tre ”Crafurd, Lyndesey of Edzel”.

 Thomas Annand of Persie, Alexander Strachane of Brigtoun (fel skrivet), samt William Rait of Edzellene (gift Jonat Guthrie). Märk att bara en av dessa kallar sig Edsellene, vilket visar, att man räknade sig till en släkt, utan att vara huvudgren.

Sist kommer sex stycken Ramsay efter earlens namn ”Ramay of Dalhousie”.

Gilberto de Balmane, George of Bamff, Alexander of Arbikie, Hinric of Ardaurie, J. Ramsay of Orgill och J. Ramsay of Balnabreich. Denne John är enligt Blair halvbror till vår Hans/john. Vi kan konstatera, att Dalhousie och Bamff  hade nära kontakter, och att Lindsay släkten även var involverad både som vittnen och som ingifta.

Bamff charters nämner Finska ättens farfar ”Alexander”, som Alexander of Carrington (f. ca 1522) eller Alexander of Edglaw (f.ca 1545), men levnadstider stämmer inte. Dessa kunde knappast ha varit far till William, som levde 1476.

Jack Blair (10)  har studerat Ramsay och gjort ett stamträd över  Ramsay of Balnabreich. Han har där sju generationer med ca. 20 ättlingar av vilka en del var ”Brechin” och andra ”Balnabreich”. Han förklarar en del problem Durchmann kommer fram med. Släktskapet Guthrie –Ramsay, som varit okänt förklarar han så att,

David Guthrie  of Ilk köpte land i Balnabreich 1471 och vittnen var  bara släktingar, såsom kåtym. Enda icke bevisliga släkting var Alexander Ramsay, som starkt tyder på släktskap. I varje fall var Alexander med denna undrskrift vär känd i Balnabreich. Alexander var gift med Janet Guthrie (brevet) vars fader nämns som ”Hilton”. Denne eller någon Guthrie har inte hittats från denna tid. Blair drar slutsatsen att han  möjligen var William Guthrie of Kinblethmont, som var bror till David Guthrie of Ilk. Alexander och Janet nämns i flera kontrakt (1472 – 1518) så Blair drar slutsatsen att han levt ca 1450 – 1520. Blair hittade en landaffär från 2/3 1539/40 där Alexander Guthrie var medhjälpare och vittnet Willian Ramsay. Detta tyder på att alexander var Williams morfar.

Alexanders son William gifte sig med Janet Lindsday (1515), men han var inte vida känd.Desa hade en son Alexander och en dotter (nämns som Ms), gift med John Kinloch.

Williams son,  Kapten Alexander  (ca 1532 -1589) nämns med modern Janet i flera kontrakt. Han var gift med Mathilda Annand och de hade tre barn Alexander, John (Finland anfadern) samt James Ramsay. På äldre dar gifte han sig om med Margaret Crammond och fick en son John, som var den första som kallade sig Balnabreich. Capt Alexander hade alltså två söner ”John”. Den andra John gifte sig med Margaret Collace och hade två barn Anna Ramsay, som gifte sig med Thomas Ogilvy of Bellaty samt Aleksander, som i sin tur hade en son Alexander ygr.

Många av dessa personer förekommer i urkunder både som of ”Brechin” och ”of Balnabreche.”

 

Blair förklarar en oklarhet i ”brevet”. Där beskrivs hur Capten Alexander Ramsay blev berömd över sitt anfall på fästningen ”arcem Britanne dimensem”. Man trodde det var ett krig i ”Brittany”, men teksten betyder på skotska ”Dùm Breatainn”  =Britternas fort eller Dumbarton Castle, som Alexander var med on att erövra.

 

Heraldiska  studier

Heraldiska studier stöder mina antaganden. På internet hittar man 26 olika Ramsayska vapen (7.). Tyvärr inte Ramsay of Balnabreich. Om vi söker de tre viktigaste vapendelarna örnen, enhörningen och mottot, så har bara Dalhousie dessa tre kriterier (av dessa 26 vapen), gemensamt med Ramsay i Finland.  Dalhousie vapnet har dessutom två gripar som ”sidofigurer”, såsom Finska vapnet. Enda finska vapnets skillnad är örnens ring och halvmånen (Brevet), samt det att örnens klor blivit gula, i stället för röda.

Brisyrerna

Samma släkts olika personer hade brisyrer (kadenstecken) i sina vapen. Kutym var att femte sonen fick en ring, så ringen i vårt vapen kunde vara Hans farfars farfar (Wilhelm), som var femte sonen. Halvmånen skulle då komma från Hans far, som var anda sonens brisyr. En bättre förklaring hittas (10) från en heraldisk bok 1767, där en liten ring (femte sonen) är insatt i en halvmåne (andra sonen). Finska Ramsayr har troligen fått sitt vapen från den antagna Williams (5 sonen) son Alexander (andra sonen/generationen). Detta förklarar den lilla ringen.

 

En intressant heraldisk detalj är Hans Ramsays vapen i Somero kyrka(8). Där finns örnen, på blått botten. Dessutom är enhörningen ersatt med en höger ”riddararm”, som håller i en hjälm. På bilden står det 1613. Brevets sköldar, från 1623, har inte denna färg eller armen.  Min förklaring hittas i John Ramsays (ca 1580 -1618) vapen. Han räddade kungen (Jakob VI) och fick i vapnet en höger riddararm, på blått botten, som håller i ett svärd med ett hjärta i spetsen.  Hans Ramsay hade säkert hört om denna bravad och tänkte i sitt vapen utnyttja detta, helt efter heraldisk kutym, men ”Brevet” 1623 hade redan färdiga vapen, med samma för Alexander och Hans, för att Alexander var avliden 1623, och sonen ärvde faderns vapen.

Ovannämnda Alexander (1650-1699) nämns i ett skotskt testamente  19.4. 1699 (CC20/4/16) som ”sometime of Balnoberich”, vilket tyder på att grenen försvann i dessa tider. Samme man nämns i en petition till parlamentet (A 1641/8/41), där hans döda far John Ramsay  nämns, samt hans döda bror James, död 1640, alla Balnabreich. Detta bevisar att vår John, som då levde, var en annan.  En Lindsay bok(5) nämner:  ”Schielhill was sold to John Ramsay of Balnabreich 1629 by Lindsay” (Lindsay bok s.228,274).

 

Denna härledning är inte helt säker, men mycket trolig, det fanns bevisligen två John Ramsay of Balnabreich. Bevisligen fanns Janet Lindsday, gift med Ramsay of Balnabreich. Nästan alla underskrivare av Brevet har identifierats och bevisligen levat i Brechin, då brevet skrevs. Samtidigt hittas ingifta släkter med rätta namn, närmast släkten Lindsay och Guthrie

Några intressanta fakta. I Stora Tuna kyrka i Sverige, fanns en minnesten över Jacob Neaf (d. 1598), där ett Ramsay vapen är inslaget. Man tror detta är ”of Auchterhouse”. En möjlighet är, att Balnabreich efteråt blev Auchterhouse, man har senare tolkat vapnet fel! 

Det finns en anteckning om skottar i Tyskland (Scots in Germany), där James Ramsay under Hamilton, nämns som ”black Ramsay”, för att skilja honom från en annan James kallad ”fair”. Detta förklarar varför den kallad ”black”, försvararen av Hanau, i misstag ansetts som Finska Ramsays stamfader. Durchmann nämner denna gren (Wyliecleugh) och det är intressant att denna gren i sitt vapen hade halvmåne. En liten möjlighet finns att finska Ramsay kommer från denna gren, men slutresultatet är samma dvs. vi kommer till samma Alexander/Robert (I) som Dalhousie stamfar.

 

Släktutredning. (närmast ur Burke)

I.        Alexander/Robert Ramsay (1388-1464), gift 1412 med Christian och ca 1450 med Margaret.

barn:

1.      Alexander av Dalhousie (1413-1456) Sheriff of Edinburg

    a.      son Alexander av Dalhousie (ca 1438-1482), gift Elizabeth (Douglas).

aa. Son Alexander av Dalhousie(ca 1463-1513), gift Elene (Home) och Nicole (Kerr)

                                      aaa. Son Nicolas de Ramsay (1488-1555)

    b.      son ? Ramsay (Alexander?)

bb. son Alexander (ca 1461-1485)  Wyliecleugh, Samma som e ?)

2.      Robert of Swynisdene (1411-1456), stamfader till Ramsay of Whitehill

            3.   David of Foulden (f ca.1412) (inte enligt Blair)

            4.  George of Hallhouse (f  ca.1413), fjärde “ Earl of Angus”

            5. William of Dalhousie (f. ca 1421 ?) Finska anfadern

 1..      Genos 16(1945), s. 88-90

2. BURKE's Peerage and Baronetage 1937

3. Bamff Charters A.D. 1232-1703,James H. Ramsay, 1915(Finns på internet)

4. Skottlands landsarkiv (A1641/8/41) Petition of Alexander Ramsay..

5. History and traditions of the Land of the Lindsay, Edinburg 1853, s218(Finns på internet)

6. http://freepages.family.rootsweb.ancestry.com/~heraldry/bga_ramadge_ramsbotham.html

7. http://www.rammac.eu/vapen

8. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Differencing_en.svg

9. The Peerage of Scotland,Mr Kimber 1767

10. Jack Blair Ramsay of Balnabreich, 2009 (bok)

 

 

 

21.1.2013 Mac Ramsay

OLIKA RAMSAY VAPEN MED TANKE PÅ BRISYRER

 

balmain_kincardineshire

bamff_balfrag_fife_pertshire

collutie_fife

dalhousie

denoon_angus (2)

FINLAND

foxtown_fife

pitcurvie_fife