EGNA VISOR

Jag är en Gremling
(mel.Jag är en Främling..)
Jag har en fjärding från deras händer;
från brännvinspolarnas arma gränder.
Min brandvinssav är av mången firad
och ibland vänner så hickar jag.

  Må därför ingen min hjärna blandra,
att bränna själv och i fylla vandra.
Min brandvinssav är av mången firad
och ibland bränner å hickar jag.

  O, ljuva dricka har du ej menat,
att ”kärl-leks”dunken dig själv har renat.
Själv Gremlingen ifrån deras gränder,
sitt glas kan tömma, men aldrig dig.

Men jag är bakslug och brinner pannan,
fast ingen lagar med fransar kannan.
Min brandvinssav är av mången firad
och ibland bränner å dricker jag.
SKÅL!

Bluffarnubb
(mel. The Tramp)
Håll nu klaffen och hör på,
så skall ni en nubbe få,
som e’ snabb, den är förbannat god som glad.
Den är ingen bluffarnubb,
för den retar varje gubb,
som fick höra denna lilla kavalkad.

Sup, sup, sup, gå på och supa
Här finns brännevin att få.
När du super här som bäst,
åker du på nästa fest.
Det är bäst för dig att supa och gå på.

 

Alkoholismen
mel. Kapitalismen)

Den var glattig, den var härlig
och en stolthet för din bygd,
För var man blev den begärlig
Och så tog man denna brygd.

Sådan är alkoholismen
Jo-tack är en törstigs vän
De e dom våtas paradis
Där ingen tar en futtig en.  

 

 

Hutt på kolonien
Mel. (Brev från kolonien)

Hejsan gummor, hejsan gubbar
Här e’ fest med älsklingsnubbar.
Vi tar hutt på kolonien,
Vi har 28 brännenubbar i en
Stor karaff med massa tuttar
Kan vi supa mera huttar?
Tutt med hutt utav potatis
Den suger vi ur karaffen nästan gratis

 

 

Tandvärkssupen
(mel. Vinden drar…)
Handen drar, supen far
bort till brännand tand.
Å slömansgossens lilla lilla ven,
går böljande i brand!

Heliga helan
(mel. Gud som haver…)
Jag som haver baren kär,
ser på dig som liten är.
Varmt jag mig mot värden vänder,
hamnar du mot mina tänder.
Halvan kommer, helan går,
glad blir den som helan får
1