Lotsverksanheten.

 

Som nämnt har Fantsnäs varit lotsställe sen urminnes tid. Början är inte känd för man hade i gam la tider ett system, där bönder skötte om lotsning för Riket vid sidan om odlandet. Både Weckas och Smeds har varit lotsställe, men jag har inte kunnat klarlägga om det funnits två eller ett lotshus. Kartan från 1600-talet tyder möjligen på två hus. Lotsverket och lotsnamnet har upp kommit först på 1700-talet efter det att lotsverket hade grundats. Den äldsta anteckningen som tyder på lotsverksamhet är anteckningen i mantalslängden 1705 där det nämns att Anders Simos "äro fattige blevo genom siöskada och missväxt", vilket tyder på att inkomsten även kommit från lotsning. När Fantsnäs var Kronohemman från 1710 var ko tym den, att åborätten gavs till en lots. På 1600- och början av 1700-talen hade inre farlederna stor betydelse och i dessa behövdes lokal befolkning.

Det finns i arkivet nämnt att åborätten getts åt bönder som inte kunnat lotsa för att det inte fanns någon lots som ville komma. Detta tyder på att lotsningen inte var så viktig mera i slutet av 1700-talet. En orsak kan ha varit byggandet av Svartholm då lotsverksamheten flyttade till yttre farlederna och lotsning till Stockholm. På kartan i bilagan ser man att lotsverket fått en egen tilland ning vid Vårdöudden. Även på Brännäs fanns samfällt område se sid 17. Vården eller ka san på Vårdö har haft betydelse i äldre tider.

När von Morian köpte åborätten måste han ha en lots, som upprätthöll lotsskyldigheten, vilket påpekas i ett dokument 12.8.1803. "Smeds No=2 av Krononatur under Rusthållet 81 (Bajars) av Borgå Companie och Kungliga Nylands Lätta Dragoner som Augumenthemman Lotshemman inom Lego Lots." för Smeds ansvarar lotsen Johan Tessman enligt dokument av den 12.8. 1806.

När Fantsnäs blev skattehemman 1858 så upphörde lotsskyldigheten automatiskt. Sarvlaks arkiv nämner (XXIII) 20.12.1775 att Fantsnäs fått Kevsalö lotshemman som hjälp ro tering.

Följande lotskontrakt gjorde Samuel Fredrik von Born med lotsen Johan Berlin år 1840.

  1. Äger Berlin rättighet att med en hel strömmingsnot idka fiske vid Orregrunds lotsplats.
  2. Fri vedbrand som av honom sjelf anskaffas från hemmets skog vartill vindfällen begag nas så länge sådana är att tillgå.
  3. En tunna råg årligen.
  4. Tjugo lispund hö om året.
  5. Fritt fiske med mörtnät i Fantsnäs samfällda fiskevatten

 

I Hiski har jag hittat följande Fantsnäs lotsar (se närmare i DVD bilaga)

Jonas Johansson Berlin (f ca 1800)

Hans Caspersson (1706 -1766)

Gustav Grönstrand (sista lotsen)

Gustav Gustavsson (f ca 1780)

Henrik Johansson (1790-1829)

Johan Hansson (1746-1798)

Carl Gustaf Henriksson

Henrik Henriksson (f ca 1760)

Johan Johansson

Gustav Nilsson (1778-1829

Carl G. Johansson

Johan Tessman (1766- 1824)

 

Som tidigare nämnt, så var inre farleden viktig och lotsarna behövdes lokalt. Senare på 1700-talet flyttade lotsarna till Vårdö, Kejfsalö, Våtskär och Orrengrund.

 

Hantverkare på Fantsnäs

 

Hantverkare på landsorten var även bönder som gjorde sina hantverk som bisyssla och därför nämns inte de eller deras smedjor. Bevis på att det funnits en smed på Fantsnäs är namnen Smeds och smedjeåkern. Smeds har hetat Smiss (1741-57) och Smets. Ur skatte och mantallslängderna 1665 nämns "Elin smeds hustru" till Mårten Mattsson. En smedja är utsatt i arkitekt Badermans diplom- och lisentiat arbete, på en karta från 1767, där smedjan ligger nordost om Smedjegärdan. I en kommunionsbok står det Smed Hans Fansberg (soldat), men det kan likaväl betyda att han var från Smeds.

 

Soldater

 

Smeds var augument under Bajars (kyrkbyn) No 68 och Weckas under rusthållen 14 o 15 Borgå Companie. (I äldre dagarna var åboarna soldater, eller måste ställa upp en soldat, läs om de första invånarna.)

Hiski nämner följande soldater,

sold. Hans Fansberg (Smed?) 1719-1759

sold Johan Qvick eller Zvick f.1793

sold Henrik Qvick f. ca 1760

Qvick bodde i soldathuset emedan åkern söder om huset hette Qvicks åker.

 

Det har säkert funnits många fler soldater och en kommunionsbok från 1750-56 nämner 16 stycken namn inkluderande fruar och barn. Listan är svårläst, och gäller Smeds, men jag fick fram följande namn,

Hans Fansberg , Hans Caspersson f 1703?, Johan Flink? f 1745?, Johan Jacobsson? f 1724?, ?? Jönsson. Någon Ryttare för Degerby rusthåll kan ha bott på Fantsnäs efter 1680.

Legenden om soldat Brask som kommit över isen till Braskviken med meddelandet att ryssen vunnit slaget i Poltava stämmer ej.

De kända invånarna på 1500-1600-talen

Efternanm

Förnamn

Hemman

År nämnd

Anmärkninar

Andersson

Per

Andersson

Simon

Simos

1600, 1604 (öde 1600,1604,16031608),Ryttare 1603 (öde 1604,1608,1611)

Clason

Hinrdick

köpb. 1543-53

Classon

Marcus

1578

Classon

Mats

1570-74

Ehrsson

Anders

Simos

1606

Ehrsson

Lisa

Simos

1606 anders fru

Ehrsson

Lisa

Simos

1606 tomas fru?

Ehrsson

Marg

1611 anders p 1711?

Ehrsson

Anna

Simos

1606 anders piga?

Ehrsson

Anders

1612

Ehrsson

Thomas

Simos

1706 anders son?, 1711 måg?

Eriksson

Joan

1603 Faantsnäs under E.

Eriksson

Anders

Simos

1603

Eriksson

Lisa

Simos

1603 anders fru

Eriksson

Matz

Simos

1603 Anders son?

Eriksson

Anna

Simos

1603 anders syster?

Eriksson

Elin

Simos

Eriksson

Mats

Simos

1630, 1634 fr,

Erlansson

J

1603

Erlansson

Mårten

Nikus

1652

Eskilsson

Jacob

(fr 1635P.G. fr.b.)

Golowitz

Daniel

1606 till frälse, 1608 öde,1609 optagit 3, 1610 till sätesgård

1616 under Karin , sätesgården byggd 1625-6

Golowitz

Karin

1616 under Karin

Golowitz

Peter

1627, 1631 till frälse,

Hanson

Thomas

Nikus

1655 PG fr

Hanson

Mats

1682

Helligesson

Hans

Hartikka

1675 fr

Helligesson

Jören

1600

Hendriksson

Mårten

Nikus

1654 PG fr,: Nicus efter 1623?

Hendriksson

Eric

mårtens bror, 1676 dräng

Hendriksson

Brita

1680 (m? Mårten)

Hendriksson

Karin

Erics fru

Hendriksson

Lisa

Cristers fru?

Hendriksson

Christer

Mårtens måg?

Hendriksson

Brita

1675 Mårtens fru

Hendriksson

Christer

Nikus

1670 PG fr: Olofs måg

Hendriksson

Brita

Nicus

1655 PG fr

Hendriksson

Johan

Nicus

1664 PG fr, Olofs måg

Hendriksson

Karin

Nikus

1655 PG fr, Olofs dotter

Hendriksson

Lisa

Nikus

1656 PG fr, man:Eric

Hendriksson

Lisbeth

Nikus

Christers hustru

Hendriksson

Marg

Nikus

Christers syster

Hendriksson

Elin

Nicus

1654 PG fr: Olofs fru

Hendriksson

Eric

Nicus

1654 PG fr, Mårtens br

Hendriksson

Beata

Nikus

1655 PG fr, man:Mårten

Hendriksson

Olof

Nikus

1654 PG fr:Mårtens bror?

Hendriksson

Simon

(öde 1603,1611) under säteri 1615, (1634 Simos fr)

Hendriksson

Simon

simos

1699, (1706 aug under olof Matzs i kyrkby i Borgå)

Hendriksson

Sören

1600

Hendriksson?

Anders

1676

dräng

Hindersson

Erik

Smeds

1652

Hindriksson

Simon

1579-80, Simos 1581 1599 (öde 1598)

Hindriksson

Eric

Nikus

1652 fr,1699 simos

Hindriksson

Anders

simos

1699 eriks måg

Hindriksson

Lisa

simos

1699,anders fru

Hindriksson

Hans

simos

1699 eriks bror?

Hindriksson

Ehlin

simos

1699 erics fru

Hindriksson

Mårten

nikus

1642

Hinrdiksdr

Marg

Nikus

1653

Hinrdiksdr

Brita

Simos

1650 fr,

Hinrdiksdr

Elin

Simos

1652 fr,

Hinrdiksdr

Walb

Simos

Jacobson

Hinrik

1630, (1634 Peter G frälse bonde)

1638 Degerby gård landbonde

Jacobson

Mårten

Nikus

1650

Johansdotter

Bengta

(1634 P.G bonde)

Johansdr

Elin

Nikus

1653

Johanson

Jacob

Nicus

1708-9,

Johanson

Brita

Nicus

1712 soldhustru

Jopson

Hindrick

Jönsson

Hinrich

1565-78

Nämns i silverskatten 1571

Jönsson/Larsson

Lasse

1554, även Räfsby

Karin (fru)

Nicus

1635-44,1644 Simos

torde vara Golowitz fru

Larsson

Clas

1563-68, även Köpbacka

Larsson

Eskil

1565-68 (öde 1574)

Larsson

Lasse

1554-68

Larsson

Mats

1570-74

Marcusdotter

Alissa

(1634 P.G. fr. bonde)

Matsdr

Brita

simos

1644

Mattson

Aug Olof

d:o ryttare i Kyrkbyn i Borgå

Mattson

Tomas

simos

1653 fr,1663

Mattson

Hans

Mattson

Malin

Hans fru

Mattson

Mårten

degerb?

1676 hend bror: sold?

Mattson

Hend

hans bror

Mattson

Johan

torpare, vårdö, 1800 början?

dotter Margot?, son Samuel

Mattson

Karin

Hans fru

Mattson

Marg

simos

1663 fr:Tomas fru

Mattson

Brita

simos

1654 fr, piga

Mattson

Elin

simos

1663 fr:Mårtens fru

Mattson

Mats

simos

1654 fr

Mattson

Mårten

simos

1663 fr: Tomas bror

Mattson

Walb

simos

Mats hustru

Mattson

Sigmund

nämns som åbonde på karta 1690

Mattson

Tomas

simos

1654 fr: Mats bror

Mattson?

Krin

simos

1663 piga

Matzdotter

Alisa

1654 fr:(1634 P.G fr.bonde)

Matzdotter

Marg

nicus

1652, 1634 simos fr,

Matzdotter

Malin

Simos

1634 fr

Matzon

Mats

simos

1630

Matzon

Olof

i Kyrkbyn Bårgo Comp

Matzsson

Mats

Simos

1644

Mognsson/Månsson

Morten

1543,1579,1581-99,1621, 1565

Nämns i silverskatten 1571

Morian von

Crister

kommunionsbok 1800t början,Lagman

Mortensson

Jöns

1561-63

Mortensson

Morten

1560-94

Måternsson

Mårten

1600-19 (öde 1611) Ryttare under B.H. Phane

Nicos

Johan

nicus

1699 sold?

Nicos

Anna

nicus

1699 johans fru

Nicos

Mats

nicus

1699 Johans f br s?

Nicos

Beata

nicus

1699 Matz fru

Nicos?

Crister

nicus

1699 dräng

Nilsson

Johan

1682 under degerby fr, 1706

nämns i karta 1690

Nilsson

Anna

1682 Johans fru, 1706

Nilsson

Antus

1706 Johans måg?

Nilsson

Jacob

1706 johans s?

nämns som lots

Nilsson

Gustav

1700-t början?, kommunionsbok

Lots

Nilsson

Helga

sr syster?

Nilsson

Erik

1682

Nilsson

Lisa

1682 eriks fru

Nilsson

Maria

nicus

1706, jacobs fru?

Nilsson

Matz

1691,johans br s

Olsson

Thomas

1585

Nämns i silverskatten 1571

Persson

Morten

simos

1600, (öde 1603:d:o Ryttare), 1620-34

Simonsdr

Brita

simos

1653

Simos

Anders

1706 fattiga, 1705 siöskada o missväxt

Smedsdr/Henrddr

Elin

1654

Thomasdr

Brita

simos

144 fr,

Thomasson

Jöns

åbo

1543-59, 1561

Thomasson

Mårten

åbo

1555-63

Weckas

Johan

kommunionsbok, början 1800-t

son Gabriel, lotslärling

DE KÄNDA INVÅNARNA PÅ FANTSNÄS 1700-talet och början av 1800-talet

EFTERNAMN

FÖRNAMN

HEMMAN

FÖDD

DÖD

KB

YRKE

ÖVRIGT

NÄMND

MOR

Ahlberg

Maria

F

1737

1804

piga

döi i Hardom

Ahlberg

Ulrika

F

1794

Maria Ahlbeg

Andersdr

Anna

S

1721

1774

1766-71

Bd:h

m Johan Hinderss

Andersdr

Caijsa Lia

Rågholm

1811

m Carl G Hendriks

Andersdr

Maja Lisa

W

1751

1773

Bd:h.g

Andersson

Anders

Källa

1802

Anna persdr

Andersson

Anna Greta

våtskär

1798

1786-91

lots h

Greta Danielsdr

Andersson

Eva

F

1803

mor greta axeldr

Andersson

Johan

W

1771

1773

Andersson

Jonas

F

h Greta Danielsdr

Axelsdr

Greta

källa

1762

1806

lots Johan Hanss 1791 och hindric Hindersson 1789

Backman

Ulrica

F

1762

1823

lots h

när lots johan Johansson

Berlin

Anna Lovisa

F

1810

Berlin

Bernt Johan

F

1841

Anna Lovisa Gustavsdr

Berlin

Carl Fred

F

1838

anna lov.

Berlin

Gustaf

F

1831

1831

Berlin

Gustav Adolf

F

1836

A.Lov Gustavsdr

Berlin

Gustava

F

1826

1830

Berlin

Joh.Joh:sson

F

ca1800

lotsålderm

vigd 1824

1794

vigd1824

Berlin

Johannes

F

1831

1831

Berlin

Jonas

F

1848

A.Lovisa Johndr

Berlin

Maja Greta

F

1828

1831

Gustava Gust.sson

Berlin

Rolf

Rågh

1836

Berlin

Viktor

Rågh

1844

A Lov Gustdr

Brandt

Carl

Källä

1765

1835

Fångkn

d. Maria Elis 1815 d:Gustava 1821

Brandt

Gustav

Källä

1817

1820

Brandt

Maria Elisab

Källa

1820

1820

Carl Gustaf oä

F

1789

1789

Carlsson

Petter Gustav

W

1812

1884

rusth på Mattas Nr 2 Lappträsk

Caspers

Hinnic

W

1712

1782

1750-56

Änkl

Casperss

Hans

F

1704

1776

1743-76

lots

h. Anna hindersd

Casperss

Hans

W

1751

Maria hindersd

Casperss

Hinrik

W

1771-76

maria Hindrdr

Casperss

Johan

W

1746

Anna Hindersdr

Christerss

Hind

S

1685

1750

Danielsdr

Greta

F

1764

1811

lots Jonas andersson

Danielsson

Anna Maria

Källa

1805

Lena Michelsdr

Danielsson

Mona Lisa

Källa

1846

J G Jak.dr

Emestsdr

Maja Lisa

W

1759

1776

1771-76

og

Erlandsson

Henrik

F

1743-49

Ernersdr

Caisa

W

1751

1837

Bd:enka

m Johan johansson?

Ernersdr

Chatarina

W

1747

1771-77

Ernersdr

Helena

W

1771-77

m okänd

Ernstdr

Lena

W

1763

1806

inh:g

Ernstdr

Märta Christ

F

1786

Helena ernstdr

Ersson

Gustav

F

1759

1771-77

Ersson

Johan

S

1744

1810

LOTS

h Greta Malmberg

Ersson

Johannes

F

1786

Greta Malmberg

Ersson

Thomas

F

1732

1780-85

Ersson

Tomas

F

1732

1780-85

F= Fantsnäs; W= W; S=S

Fans??

Karin

F

1745?

1786-91

Fansberg

Ana Stina

F

1752

Kirstin matsd

Fansberg

Anna

S

1753

1822

G1:pig:og: inh

Fansberg

Gustav

F

1741

Elsa carlsdr

Fansberg

Hans

F

1719

1759

1743-50

G1:sold:g

h elsa Carlsd?

Fansberg

Hans

F

1746

1771-96

Kirstin Mattsdr?

Fansberg

Hans

F

1745

1796

inh:g

Fansberg

Hans

F

1746

sold

Fansberg

Lina

F

1719

1793

kf:änk

Fantman

?

F

1736

1760-71

SMED, sold no=68

Fantman

Mark

F

1736

1750-56

sold?

Fantman

Mats

F

1772-77

Fortelin

Ebba GustavaS

S

1770

man Daniel

Fortelin

Jacob Fridrik

S

ÅBO, 1768,aug10

Fredriksdr

Stina

W

1792

1820

Gabrielsdr

?

Källa

1788

181

när Gabriel Reinholdsson

Galle

Helen

F

m dr Johan Mattsson

Grelsdr

Hebbla

Nikos

1641

1740

B:hu

Grönholm

And. Wilh

S

1850

L S Rikström

Grönholm

Anders

F

1836

skeppare

h:Maria Henr.dr

Grönholm

Anders Wilh

F

skeppare

h H S Rikström

sjöm vigd 1849

Grönholm

Matilda Sof

S

1852

1852

L S Rikström

Grönholm

Viktor

F

1836

Grönstrand

Anna sofia

F

1832

Lovisa gusrtavsdr

Grönstrand

Edvard

F

1834

Lovisa Gusrtavsdr

Grönstrand

Gustaf

F

Lots

Lots

h Lovisa gustavsdr

Grönstrand

Jonas

F

1837

Lov. Gustavsdr

Grönstrand

Maria C

F

1838

lovisa

Gustavsdr

Anna Lovisa

F

1810

m jonas Berlin

Gustavsdr

Gustava

F

1792

1824

när Lotså Belin

Gustavsdr

Lovisa Ulrika

Rågh

LÅ Berlins dotter

Gustavsdr

Maria Lovisa

F

1827

1836

Gustavsson

Carl

S

1746

1778

1766-71

h Elsa Johansdr

Gustavsson

Gust. Adolf

F

1829

vigd 1801

Lovisa Johdr

Gustavsson

Gustav

Våtskär

ca 1780

h Lovisa Johansdr

h Ulrika Abrahamsdr

Gustavsson

Gustava

F

1801

m lotsjonas johansson

Gustavsson

Hedvig

F

1771

Elsa Johansdr

Gustavsson

Maria Lovisa

F

127

Lovisa gustavs

Göransson

Göran

Rågh

1761

1791-96

Hansdr

Caisa

F

Hansdr

Carin

W

1757

1771-77

Sold Hinric Qvick

Hansdr

Diana

F

1750-56

Hanson

Eva

F

1803

Hansson

Gustaf

F

1794

greta axelsdr

Hansson

Hans

W

1731

1740

drängb

Hansson

Hans

F

1795

1881

inh

Hansson

Johan

W

1746

1798

1746-77

Lots:g

h Greta Axelsdr

Hansson

Johannes

1767

greta alexdr

Hasengren?

Johan

F

1765

1786-91

Henriksson

Anna Maria

F

1783

lots

vigd 1778

Maria Mtttsdr

Henriksson

Anna Maria

F

1783

Maria Mattsdr

Henriksson

Carl Gustav

rågh

h:Caisa C Andersd f 1815 d:Maja C

Henriksson

Henric

F

ca1760

lots

h Maria Mattsdr

Henriksson

Johan

S

1753

1791-96

ÅBO, 1768,aug10

Henriksson

Johannes

F

1785

Maria Mattsdr

Henriksson

Maria Chr.

Rågh

1849

Caijsa L Andersdr

Henriksson

MathildaRågh

1851

Caisa L Andersdr

Henriksson

Sara

F

1760

Catarina Johdr

Henriksson

Simon

S

ca1750

h Catarina Johansdr

1768, 10 aug, ÅBO

Hindersdr

Anna

W

1708

1774

Lotsh

Hindersdr

Anna

S

1742

1745

Drag:b

Hindersdr

Elsa

W

1704

1774

Bd:enk

n Sold Johan Qvick

Hindersdr

Maria

S

1724

1754

B:hu

Hindersdr

Maria

F

1783

1783

Lots:b

1793

Hindersdr

Sara

S

1695

1765

ä:

Hinderson

Andreas

F

1760

Anna andersdr

Hinderson

Carl

F

1739

Elsa Gustavsdr

Hindersson

And

Nikos

1730

1740

B:B

Hindersson

Anna

S

1754

Ana andersd

Hindersson

Anna Christina

F

1762

Cath Johansdr

Hindersson

Elsa

Nikos

1747

Maria andersdr

Hindersson

Gabriel

S

1753

Anna Andersdr

Hindersson

Hindric

S

1763

Anna Andersdr

Hindersson

Hinrik

F

1757

1790

Lots:g

Hindersson

Johan

S

1720

1750-56

Ana Andersdr

Hindersson

Johan

Vårdö

1766-71

lots

h Anna Jöransd vigda 1778

Hindersson

Johan

S

1757

anna andersd

Hindersson

Johan

Nicus

1743-50

h Maria andersd

Hindersson

Petter

S

1763

1750-56

Anna Andersdr

Hindersson

Sara Hel

S

1750

Anna Andersdr

Hindersson

Simon

S

1743-73

h Elsa Gustafsdr

Hindersson

Simon

F

h. Catarina johansdr

Hindersson

Stina

S

1757

Hindriksdotter

Anna

S

1742

1745

Dragb

Hindriksdotter

Anna

W

1708

1774

1750-56

m hans Casperss

Hindriksdotter

Elas

W

194

1750-77

Hindriksdotter

Maria

W

m Hind Casperss

Hindriksdotter

Stina

F

1753

1748-50

Hindrikss

Helena

F

1771

Carin Johansdr

Hindrikss

Hinrik

F

vigda1778

h Maria Mattsdr från Sarvlaks

Hindrikss

Johan

Smeds

Åbo 1766

Hindrikss

Johan

Wårdö

1729

1779

lots

drunkn, H: Anna Jöransdr

Hindrikss

Simon

F

Hofström

Daniel

S

1757

1791-96

Krigs:kom g

h Ebba Gustava fortelin

Hofström

Jacob WilhelmS

S

1799

ebba

Husberg

Carl Gustav

W

1768

barnb

Hägerflyght

Nils Henrik

S

1738

1788

Överstel.

ÅBO till 1788

Idström

Gustav

W

1724

1809

Anna Christ Alkyl

Idström

Stina

W

1741

Anna Christ Alkyl

inte fullständig p.g.a. oläsliga namn

Källä HISKI, Kommunionsboken KB och Fantsnäs arkiv

Jacobsson

Axel

Råholm

1815

1815

när jack Persson

Jacobsson

Gabriel

F

1808

1818

drunknad

Jacobsson

Jacob

W

1682

1756

Inh

Jacobsson

Johan

Råholm

1816

1825

när Christ Jönsdr

Jacobsson

Mats

F

Johansdr

Anna

S

1754

1756

B:dr

Johansdr

Carin

F

1786

1786

Ulrika Backman

Johansdr

Catarina

S

1738

1766-71

m Simon Henriksson

Johansdr

Elsa

F

1741

1743-77

m Carl gustavsson

Johansdr

Hedvig

S

1763

1778

Johansdr

Hedvig

F

1779

1779

Lots:b

Johansdr

Helena

W

1761

Maria johansdr

Johansdr

Lena

F

1818

188

när Johan Mattsson

Johansdr

Maja Lisa

F

m Landb Johan Rosengren

Johansdr

Marg

W

1787

1856

m Ernest Johansson

3 döttrar, Catarina, Maria,Lena o Ernst

Johansdr

Maria

W

1728

1788

1743-77

Bd:änk

Johansdr

Maria

W

1791-96

Johansdr

Sara

S

1751

1754

B:b

Johansdr

Sara

S

1757

1757

Johansson

Adolp

W

1794

1818

Caisa Phersdr

Johansson

And

S

1763

1778

Bd:b

Johansson

Anderas?

F

1786

Ulrica Backman

Johansson

Carl gustaf

W

1787

1840

kronolots

1815, ÅBO

Caisa Ernestdr

Johansson

Eric

F

1785

1785

Lots:b

Johansson

Ernest

W

1726

1770

1750-71

h Maria Johansdr

Testam. ES267-268 bild 785

ÅBO,1786,aug 10

Johansson

Gabriel

S

1753

1753

B.b

Johansson

Gabriel Wilh

W

1796

1851

h A-L Braff

sköt ihjäl sig, såghållare

1799

Johansson

Gustava

F

1825

Gustava Gust.sson

Johansson

Hindr

S

1763

1763

Johansson

Hindr

F

1790

1829

Ulrika Mattsdr

Johansson

johan

S

1757

1826

1771-96

Lots:enkl

h gustava gustafsdr

Johansson

johan

W

1754

1813

Carin Ernstdr h eller släkt

Johansson

Johan

F

h Caisa Ernestdr

h Caisa Phersd??

Johansson

Pehr

W

1783

barnb

Johansson

Petter

S

1763

1763

Johansson

Petter

W

ca1770

1791-97

Johnsson

Anders

F

1773

1774

Bd.b

Johnsson

Anders

S

1763

1778

Bd:b

Johnsson

Johan

W

1754

1813

1786-91

b:n värd:g

stamf, för släkten Sjöholm-Sysikoski

Johnsson

Johan

W

1800

1800

Johnsson

Maria

W

1758

Johnsson

Ulrika

bäckas

1796

ulrika backman

Jöransdr

Anna

?Vårdö?

1750

1772-77

m Lots Johan Hinriksson

Jöransdr

Fredr

F

Jöranson

Jöran

Rågholm

1761

1813

1791-96

torp:g

h Lena Mattsdr

Knutsson

Anders

Vårdö

1814

1814

när Knut Nilsson

källa

F

1765

1820

Lars lilla son

W

1729

1740

Lax

Carl Wilh

S

1826

Lax

Marg Char

S

1825

Lundberg

Johan

F

1829

1861

lots förd?

h maja lisa johansdr

Lundberg

Lovisa Ulrika

F

1795

när insp Löfström

maja lisa johansdr

Löfström

Hans

W

1729

1740

Löfström

Isak

W

inspector

h Apolonia

Löfström

Lars

W

1729

1740

Löfström

Maria ChristinaW

1739

Apolonia

Malmberg

Es?

F

hyreskont 1832

Malmbrg

Greta

F

m Johan Ersson

Matsdr

Anna Karin

F

1769

1780-85

Matsdr

Christina

F

1719

1772-77

Matsdr

Lena

Rågh

1671

1791-96

Matsdr

Maja/Maria

S

1755

1789

1772-77

Lotsh

m Henrik Henrikss

Matsdr

Maria

F

1743

1780-85

Mattsson

Carl Gustaf

F

1789

pig Helen Galle

Mattsson

Johan

F

dräng

h pig Helen Galle

Michelsdr

Karin

F

1778

1780-85

Morian von

Christoffer

S

ÅBO, 1810

Moring, von

Crister

F

Mårtensson

Mikael

F

ca1730

1751-72

Märta oä

F

1786

1793

Niclasdr

Maria

F

m Anders Grönholm

Nilsson

Anna

F

1770

1850

Nilsson

Anna Lovisa

F

1810

f Gustav

Nilsson

Erik

Keivsalö

1715

1793

Nilsson

Gust

F

1817

1817

l

Nilsson

Gustav

Keivsalö

1778

1829

lots

h anna qvist

Nyström

Maria Lovisa

F

1812

Anna Gretasdr

Olsdr

Lena

F

1740

1790

Lots:h

Pehrsdr

Caisa

W

1759

m Johan johanson

Pehrsdr

Ulrika

W

1772

barnb

Pehrsson

And

W

1775

1780

Bd:b

Persson

Jacob

Råholm

180

1823

torp:g

drunkn

Qvick

Anders

F

1795

1796

carin Hansdr

soldat, Utfattig med son Johan o DotterLisa 13?

Qvick

Anna

F

1782

brnb

Caisa Hars:

Qvick

Caisa

F

1757

1830

Inh:enk

Qvick

Elisabeth

F

1797

catarina

Qvick

Eric

S

1777

barnb

Qvick

Gustav

F

1784

barnb

Carin Hansdr

Qvick

Henric

F

1799

h Ulric backman

caisa hansdr

Qvick

Henrik

F

sold

h Cathar Hansdr

Qvick

Johan

F

1793

sold

h Caisa Hansdr

Qvick

Johannes

F

1793

Qvick

Karin

F

1754

1772-77

Qvick

Maria

F

1790

1739

Caisa Hansdr

Qvick

maria

F

1791

1793

Sol:b

Qvick

Sara

F

1784

1784

S.b

Qvick

Sara

F

1788

1793

Sol:b

Reimmers

Christoffer

F

1645

1741

Rikströn

Lena sofia

F

1827

man A W Grönholm

Rosengren

Eric Johan

F

1789

Maja Lisa Johansdr

Rosengren

Johan

F

h Maja Lisa Johansdr

rågh

F

1761

1825

S

Char Marg

S

1825

1825

måg Carl Lacsson

S

F

1685

1852

Sandin

Nils

F

1764

1808

Häradsbokh:

h catarina Borgström

Sandin

Nils Gabriel

F

1800

ÅBO,ca 1790-1802

caarina borgström

Stör

Carl Fred

Källa

1818

1820

när Carl Fred Stör

1795

Stör

Wilh anders

Rågholm

1824

1825

när fisk henrik Johanson

Tessman

Johan

S

1765

1834

1780-85

Lots

lots 1806, H: Maria Matsdr

Thomasson

Gust

S

1819

1819

när Tomas johnsson

Thomasson

Johan

F

1765

Thomsson

Hind

S

1766

1779

Bd:b

W

Johan

E:63,

son gabriel, lotsläring

W

Petter

W

delinstrument Breitzh 1782

W

37

1682

1884

Wredt

Johan

W

1689

1759

Skr:g

vårdö

2

1729

1814

Zwick

Hind

?

h Caisa Hansdr

Zwick

Sara

?

1780