Olika Ramsay vapen

 Ovan Adam Ramsays sigill 1290, i mitten George Ramsays från 1550 och till
thöger Hans Ramsays vapen i Somero kyrka. Fågeln torde ha ett hjärta på bröstet.

Nedan nyare vapen.

Till vänster ett vapen jag hittade i Sorrentos medeltidmuseum med fågel, enhöring
och två femuddiga stjärnor. I mitten vapnet som det godkändes av riddarhuset och
till höger ett moderniswerat vapen.

Några  heraldiska kommentarer. I Skottland fick ingen bära samma vapen, man
måste ha vissa delar som skilde t.ex,

- äldsta sonen fick en horisontell balk mecd tre "tänder", som togs bort när fadern dog.
- andra sonen fick en halvmåne med "ttaggarna" uppåt.
- tredje fick en femuddig stjerna, fjärde en fågel, femte en ring.
- sjätte en blomma, sjunde en ros, åttondee ett kors och nionde ett åttkantigt korsmönster

Äldsta dottern fick ett hjärta.

Hans vapen fick ringen från "William", som var femte son. Senare kom halvmånen från andra william, som var andra sonen.

En annan kotym i Skottland var namngivningen av barn enligt förjande,

första sonens namn = farfars
andra sonens = morfas
tredje sonens = fars

första dotterns namn = mormors
andra dotterns = farmors
tredje dotterns = mors